------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Webblatsen har följande regler:
- Köpare behöver inte ha inloggning, men måste ange rätt E-postadress vid köp.

- Att vara säljare innbär vid registrering att fylla i uppgifter i "settings".
- E-postadress samt, ort ska vara ifyllt.
- Vid försäljning måste säljare kontakta köpare ganska omgående. Se i inloggning "köpare kontaktat".
- Vid varje försäljning av bok innebär kostnad på 10 kr till Schackboken.se och den betalas när faktura skickas via E-postadress som angavs vid registrering.


/Schackboken.se 2020-03-06